logo logo spacer english french
portugues german
netherlands spacer
swedish spacer
spacer
Artiklar
About
Information
News
Donate
Contact
 
  Dyspel
  Patron
  Publications
  Success Story

Grand Duchess Maria-Thérésa
Ett budskap från vår beskyddarinna Hennes kungliga höghet storhertiginnan Maria Teresa

Dyspels broschyr om de olika problem som är förknippade med dyslexi och liknande svårigheter kommer att vara till stor hjälp för alla dem som lever med dessa problem: föräldrar, lärare och naturligtvis barnen och eleverna själva.

Jag gläder mig åt att Dyspel tar sig an dyslexi inte bara ur ett teoretiskt perspektiv utan också tar i beaktande de särskilda svårigheter som barn upplever i den luxemburgska skolmiljön med dess flerspråkiga undervisning och i det mångkulturella luxemburgska samhället. Det är viktigt att dyslektiska barn får veta vilka deras svårigheter är jämfört med andra barns, och att vi visar dem hur de kan leva med sin dyslexi och lär dem vilka färdigheter som gör det lättare för dem att leva upp till studiekraven.

Dyspel har en stor uppgift att fylla på olika områden: lämna information både till dem som behöver hjälp och dem som kan ge hjälp, föra samman föräldrar och lärare samt sprida nya forskningsrön.

 


BALLOON LAUNCH COMPETITION©2003 Dyspel : Important Legal Notices