logo logo spacer english french
portugues german
netherlands spacer
swedish spacer
spacer
Artiklar
About
Information
News
Donate
Contact
 
  Ouders, wat doen
  Bibliotheek
  Meer info
  Andere hulp

Föräldrarnas ABC

Vad kan du göra när du märker att ditt barn har svårigheter i den luxemburgska statliga skolan?

Har du talat med ditt barns lärare och skolinspektör?

Har du talat med familjens husläkare? Man kan ibland få ersättning för läkarremisser från Caisse de Maladie.

Har ditt barn blivit testat och bedömt?

Det är mycket viktigt att testningen och bedömningen görs på ett fackmässigt sätt

  • Om läraren eller skolinspektören tycker att ditt barn behöver testas skickas barnet vanligtvis till SREA - Service Rééducatif Ambulatoire. Denna organisation har börjat erkänna och diagnosticera dyslexi, och lämnar hjälp om den anser att barnet behöver det.
  • Det finns också en motsvarande Service Pédagogique Rééducatif för barn som går i skola i staden Luxemburg, på 110, avenue Gaston Diderich.
  • Om ditt barn är under 6 år ska du vända dig till Centre Logopédie.
    Logopeder är oftast de som bäst förstår sig på dyslexi. Det finns en förening för privatpraktiserande logopeder (ALO), men om de gör en bedömning av ditt barn måste du betala för den.
  • Testa ditt barns hörsel och syn.
  • Om ditt barn har koncentrationssvårigheter eller är hyperaktivt ska du kontakta EHK och SCAP.

Här får du hjälp

Om ditt barn redan har fått sin diagnos ska du vända dig till SREA. De godtar oftast diagnosen och lämnar hjälp, antingen genom att ta emot barnet efter skoldagen eller genom att låta en "éducateur" hjälpa till i klassen. Resultaten varierar beroende på lärarens utbildning och erfarenhet och hur samarbetet med klassföreståndaren fungerar.

Utbildningsministeriet håller på att inrätta regionala center där barn med problem kan få hjälp. Be din skolinspektör eller SREA om upplysningar.

Logopeder kan ge ett dyslektiskt barn läs- och skrivträning, men du får inte alltid ersättning för kostnaderna.

Om ditt barn har skrivsvårigheter kan ni gå till en psykomotoriker som hjälper barnet att utveckla sin motorik och förbättra sin skrivförmåga.

LOS (Lehrinstitut für Orthografie und Schreibtechnik),

c/o Marlene Lichtmess, Brotstrasse 33, D-54290 Trier.

Tel: +49 651 75975 fax: +49 651 75904 email:

LOS är en affärsdrivande organisation med center i Dudelange, Esch och Trier. Där erbjuds lektioner på tyska efter skoltid. Undervisningen består dels av rättstavningsövningar med hjälp av datorer, dels av arbete i grupp med en lärare. Undervisningen är avgiftsbelagd.

Det finns ingen magisk lösning. Dyslexi går inte att bota, men det betyder inte heller att barnet är obegåvat. Med rätt hjälp kan en dyslektiker åstadkomma vad som helst. Tyvärr finns det inte mycket professionell hjälp att få i Luxemburg. Därför måste vi föräldrar kräva tillgång till hjälp.

Gå med i Dyspel och stöd vårt arbete.


BALLOON LAUNCH COMPETITION©2003 Dyspel : Important Legal Notices