logo logo spacer english french
portugues german
netherlands spacer
swedish spacer
spacer
Artiklar
About
Information
News
Donate
Contact
 
  Dyspel
  Patron
  Publications
  Success Story

Dyspels historia

Dyspel är en stödgrupp för familjer och fackmän i Luxemburg som intresserar sig för dyslexi och andra särskilda utbildningsbehov. Dyspel sköts helt och hållet av frivilliga. Gruppens mål är att öka medvetenheten om vilka svårigheter de barn möter som behöver en annan sorts undervisning, oavsett nationalitet eller skola, och att dela med sig av information och hjälpa föräldrar att hitta det bästa utbildningsalternativet för sitt barn.

Organisationen har växt fram från en grupp föräldrar med dyslektiska barn som kämpade i primärskolan i slutet på 80-talet och början på 90-talet. De utbytte information och stödde varandra under informella former i de med- och motgångar som dyslektiska barn upplever under skolgången. Men 1984, när de flesta av dessa barn hade hittat skolor där de äntligen gjorde framsteg, insåg man att den information som samlats in och de erfarenheter som gjorts kunde komma till användning för andra i samma situation. Så uppstod Dyspel, på initiativ av Christina Holstein.

I början bestod gruppen till största delen av engelsktalande föräldrar med barn i Europaskolan, men det dröjde inte länge förrän Dyspel omfattade många olika nationaliteter och andra inlärningssvårigheter förutom dyslexi, t.ex. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), CP-skada, Asperges syndrom och autism. Nu är fler än 100 familjer från 14 olika länder medlemmar, och barnen går i många olika skolor i Luxemburg.

I vår verksamhet ingår att ordna stödmöten och se till att du kan få tala med erfarna medlemmar som lyssnar på dig. Dessutom ordnar vi möten med gästföreläsare och kurser för föräldrar och lärare, både för att sprida information och för att kunna tillhandahålla resurser här i Luxemburg. Dyspel har också ett bibliotek med böcker, kassetter och videofilmer som medlemmarna kan låna, och vi ger ut ett nyhetsbrev. Dessutom knyter Dyspel kontakter med skolorna i landet för att öka medvetenheten om särskilda utbildningsbehov, och vi hjälper föräldrar att få rätt stöd till sina barn.

I mars 1999 stod vi värd för den europeiska dyslexiorganisationen EDA:s (European Dyslexia Association) konferens, som äger rum vartannat år. Den tre dagar långa konferensen i Luxemburg väckte uppmärksamhet och ökade allmänhetens medvetenhet om dyslexi. Den invigdes av ministern för familjefrågor Marie-Josée Jacobs och hade över 90 deltagare, bland dem många luxemburgare.

Sedan dess har allt fler föräldrar av alla nationaliteter kontaktat Dyspel. Av dem är många luxemburgare som är oroliga för att deras barn är dyslektiker men som har svårt att få en diagnos och effektiv hjälp för sina barn. Eftersom vi får mer och mer förfrågningar från olika nationaliteter försöker vi översätta mer av vår information till franska, tyska och luxemburgska, så att Dyspel ska bli en verkligt multinationell förening i Luxemburg och vara öppen för alla som bor här.

Dyspel blev en icke vinstdrivande förening (a.s.b.l.) i januari 1999, och året därpå blev Hennes kungliga höghet storhertiginnan av Luxemburg vår beskyddare.

Under 2002 har vi gett ut och distribuerat en flerspråkig bok på franska, tyska och engelska för lärare. Den har skrivits av fackmän inom vår organisation och handlar om dyslexi och hur man underlättar för sina elever att lära sig. Boken har tillkommit tack vare generösa bidrag från Europeiska investeringsbanken, anglikanska kyrkan och Network. Vi har också haft olika evenemang för att samla in pengar.

Tack vare bidrag från Citigroup kunde Dyspel starta en kurs för att utbilda lärare så att man ska få den specialistkompetens som behövs i skolan. Kursen startade den 3 oktober 2002 och är en flerspråkig deltidskurs som är öppen för alla lärare och andra som arbetar med barn som har svårigheter. Undervisningen ges vid Centre Universitaire i Luxemburg av Manchester Metropolitan University i Storbritannien.

I januari 2003 öppnar Dyspel, tack vare bidrag från Citigroup, ett drop in-centrum för föräldrar och barn. Där finns också vårt bibliotek. Centret ligger på 33, avenue Victor Hugo i Limpertsberg.

Sedan december 2003 har Dyspel en webbplats på adressen dyspel.org. Den nya e-postadressen är .

Dyspel sköts av hårt arbetande frivilliga, av vilka många har barn med dyslexi eller andra särskilda utbildningsbehov. Vi har åstadkommit mycket under de här åtta åren, men det finns mycket kvar att göra. I början av det nya årtusendet borde vi i Europa kunna erbjuda utbildning som gör det möjligt för alla barn att nå sin fulla potential. En utbildning som ger barnen självförtroende och motivation att lyckas, inte en utbildning som ger dem dåligt självförtroende och får dem att känna sig misslyckade.

Vi i Dyspel arbetar för detta.


BALLOON LAUNCH COMPETITION©2003 Dyspel : Important Legal Notices