logo logo spacer english french
portugues german
netherlands spacer
swedish spacer
spacer
Accueil
Over
Information
News
Donate
Contacteer
 

  Dyspel
  Patron
  Publicatie
  Een Success

Grand Duchess Maria-Thérésa
Een mededeling van onze Patrones H.K.H. Groothertogin Maria Teresa
De door DYSPEL gepubliceerde brochure met betrekking tot de verschillende problemen aangaande dyslexie en aanverwante moeilijkheden zal zeker een grote hulp betekenen voor iedereen die met deze problemen geconfronteerd wordt: ouders, leerkrachten en natuurlijk de kinderen en studenten zelf.

Met vreugde stel ik vast dat DYSPEL dyslexie niet alleen benadert vanuit een theoretisch standpunt, maar dat er rekening gehouden wordt met de specifieke problemen waarmee kinderen geconfronteerd worden in het Luxemburgse onderwijssysteem met de meertalige opvoeding in een multi-culturele samenleving.

Het is belangrijk om kinderen met dyslexie duidelijk te maken wat hun specifieke probleem is in vergelijking met hun collega's en vrienden, hun te tonen hoe zij het beste kunnen leven met dyslexie en hun de vaardigheden bij te brengen om het hoofd te kunnen bieden aan academische eisen.

Dyspel, als een organisatie, heeft zeker een belangrijke rol te spelen op verschillende gebieden: informatie verstrekken aan mensen die hulp nodig hebben zowel als aan degenen die deze hulp kunnen bieden, ouders en leerkrachten samenbrengen, het wijd verspreiden van de laatste bevindingen en resultaten van academici.

 


 BALLOON LAUNCH COMPETITION
©2003 Dyspel : Important Legal Notices