logo logo spacer english french
portugues german
netherlands spacer
swedish spacer
spacer
Accueil
Over
Information
News
Donate
Contacteer
 
  Dyspel
  Patron
  Publicatie
  Een Success

Dyspel

DYSPEL ontstond, eind jaren 80 begin jaren 90, uit een groep van ouders die een dyslectisch kind hadden dat zich door de lagere school moest 'vechten'. Zij gaven elkaar informatie en steunden elkaar, op een informale manier, door alle ups en downs die eigen zijn aan dyslectische kinderen in een onaangepast onderwijssysteem. In 1994, toen de meeste van deze kinderen een school hadden gevonden waar ze eindelijk vooruitgang boekten, werd het duidelijk dat de informatie en ervaring die opgedaan waren belangrijk zouden kunnen zijn voor anderen in dezelfde situatie. Voor dat doel werd Dyspel opgericht, dank zij het initiatief van Christina Holstein.

Aanvankelijk was de groep vooral samengesteld uit Engeslatlige ouders met kinderen op de Europese school maar Dyspel groeide snel uit tot een internationale groep met verschillende nationaliteiten en met andere specifieke onderwijsbehoeften dan alleen maar dyslexie, zoals AD(H)D, Asperges syndroom en autisme. Momenteel hebben wij een ledenaantal van 18 verschillende nationaliteiten en van alle verschillende onderwijsinstellingen in het Groot-Hertogdom.

In maart 1999 waren wij de gastgevers, hier in Luxemburg, voor de tweejaarlijkse conferentie van de European Dyslexia Association. Dit was een high profile driedaags evenement dat een belangrijke invloed heeft gehad op het bekend worden van dyslexie bij het grote publiek en dat officieel geopend werd door de Minister van Familiale Aangelegenheden Mevrouw Marie-Josée Jacobs en bijgewoond werd door meer dan 90 deelnemers waaronder een belangrijk aantal Luxemburgers.

Sindsdien is Dyspel gecontacteerd door een steeds groeiend aantal ouders, van alle nationaliteiten, die zich zorgen maken over hun kinderen en die het heel moeilijk vinden de juiste diagnose te laten stellen of effectieve hulp te bekomen. Wij proberen meer en meer informatie en materiaal te vertalen in andere talen om zo van Dyspel een echte in Luxemburg gevestigde 'multinational' te maken, toegankelijk voor alle inwoners van het Groot-Hertogdom.

In januari 1999 werd Dyspel een VZW en in 2000 werd Hare Koninklijke Hoogheid Maria-Teresa, Groot-Hertogin van Luxemburg, onze Patrones.

Dyspel wordt bestuurd door hard werkende vrijwilligers, velen hebben zelf kinderen met dyslexie of speciale onderwijsbehoeften. We hebben over de laatste acht jaar veel bereikt maar heel veel blijft nog te doen. Bij het begin van het nieuwe Millennium zou het in Europa mogelijk moeten zijn een aangepaste opvoeding te geven zodat alle kinderen hun volle potentieel kunnen bereiken/benutten; een opvoeding die het zelfvertrouwen van de kinderen sterkt en hen motiveert, niet een die hun vetrouwen onderbouwt of hen tot 'losers' degradeert.


 BALLOON LAUNCH COMPETITION


©2003 Dyspel : Important Legal Notices