Login

Home
Hem

Översättare: Stina Andersson

Välkommen till Dyspels webbplats!

Dyspel asbl är en stödgrupp för familjer och fackmän i Luxemburg som intresserar sig för dyslexi och andra särskilda utbildningsbehov. Dyspel sköts helt och hållet av frivilliga. Gruppens mål är att öka medvetenheten om vilka svårigheter de barn möter som behöver en annan sorts undervisning, oavsett nationalitet eller skola, och att dela med sig av information och hjälpa föräldrar att hitta det bästa utbildningsalternativet för sitt barn.

Senast uppdaterad ( 2007-01-29 )
Läs mer...
 
Ett budskap från vår beskyddarinna

Hennes kungliga höghet storhertiginnan Maria Teresa

ImageDyspels broschyr om de olika problem som är förknippade med dyslexi och liknande svårigheter kommer att vara till stor hjälp för alla dem som lever med dessa problem: föräldrar, lärare och naturligtvis barnen och eleverna själva.

Jag gläder mig åt att Dyspel tar sig an dyslexi inte bara ur ett teoretiskt perspektiv utan också tar i beaktande de särskilda svårigheter som barn upplever i den luxemburgska skolmiljön med dess flerspråkiga undervisning och i det mångkulturella luxemburgska samhället.

Senast uppdaterad ( 2007-01-10 )
Läs mer...
 
Dyspels historia

ImageDyspel är en stödgrupp för familjer och fackmän i Luxemburg som intresserar sig för dyslexi och andra särskilda utbildningsbehov. Dyspel sköts helt och hållet av frivilliga. Gruppens mål är att öka medvetenheten om vilka svårigheter de barn möter som behöver en annan sorts undervisning, oavsett nationalitet eller skola, och att dela med sig av information och hjälpa föräldrar att hitta det bästa utbildningsalternativet för sitt barn.

Organisationen har växt fram från en grupp föräldrar med dyslektiska barn som kämpade i primärskolan i slutet på 80-talet och början på 90-talet. De utbytte information och stödde varandra under informella former i de med- och motgångar som dyslektiska barn upplever under skolgången. Men 1984, när de flesta av dessa barn hade hittat skolor där de äntligen gjorde framsteg, insåg man att den information som samlats in och de erfarenheter som gjorts kunde komma till användning för andra i samma situation. Så uppstod Dyspel, på initiativ av Christina Holstein.

Senast uppdaterad ( 2007-01-08 )
Läs mer...
 

{ln:Legal Notice 'Important Legal Notices}

Advertisement