DYSPEL asbl

Dyslexia and Special Education Needs in Luxembourg

Välkommen

 

 

Översättare: Stina Andersson

Välkommen till Dyspels webbplats

Dyspel asbl är en stödgrupp för familjer och fackmän i Luxemburg som intresserar sig för dyslexi och andra särskilda utbildningsbehov. Dyspel sköts helt och hållet av frivilliga. Gruppens mål är att öka medvetenheten om vilka svårigheter de barn möter som behöver en annan sorts undervisning, oavsett nationalitet eller skola, och att dela med sig av information och hjälpa föräldrar att hitta det bästa utbildningsalternativet för sitt barn.

Dyspel

Vi som är verksamma i Dyspel vet hur det känns att ha ett barn som inte gör normala framsteg i skolan, att behöva kämpa för att få reda på vad problemet är och att acceptera det. Vi vet hur frustrerande det är att försöka få adekvat hjälp och att gå runt i cirklar eller stöta på patrull därför att de personer vi vill ha hjälp av inte alltid har ett svar till hands.

Tidig diagnos är det första viktiga steget mot att få rätt hjälp, och vi hoppas att den här webbplatsen ska hjälpa dig att hitta den information du behöver. Men eftersom varje barns och familjs situation är unik är det omöjligt att tillhandahålla allt för alla. Dyspel är ett nätverk, och vi vill förmedla kontakt mellan personer som har likartade erfarenheter. Så tveka inte att kontakta oss. Vi kommer att försöka hitta en frivillig som kan hjälpa dig att hitta rätt bland den information och de tjänster som finns. Alla kontakter är strikt konfidentiella.

Din erfarenhet kan också hjälpa oss att bygga upp Dyspels kunskapsbank, som i sin tur kan hjälpa andra. Ta kontakt med oss. Bara det att få prata igenom saker och ting kan bidra till att minska stressen och göra att det känns bättre.

Kontaktperson: Raymond Claes på telefon (+352)021-26 19 52.