DYSPEL asbl

Dyslexia and Special Education Needs in Luxembourg

Welkom

Welkom op de web-site van Dyspel:

Nederlandse vertaling: Raymond Claes

Dyspel is een hulpgroep voor families en professionelen in Luxemburg met interesse in dyslexie en speciale onderwijsbehoeften. De objektieven van deze groep, volledig samengesteld uit vrijwilligers, zijn het bewust maken van het bestaan van deze kinderen die nood hebben aan een speciale onderwijsmethode, onafhankelijk van hun nationaliteit of van de school die ze bezoeken; het uitwisselen van informatie en het begeleiden van ouders bij het vinden van het beste onderwijssysteem voor hun kind.

Dyspel

organiseert informatie-avonden

heeft een bibliotheek met boeken, cassettes en video's die door de leden kunnen gehuurd worden

publiceert 3 X per jaar een nieuwsbrief, door en voor leden

bouwt een netwerk uit met informatie over lokale hulpmogelijkheden en specialisten

heeft altijd een luisterend oor en geeft raad gebaseerd op persoonlijke ervaringen

organiseert cursussen en nodigt gastsprekers uit voor conferenties voor leden (ouders/leerkrachten)

heeft contacten met scholen in Luxemburg

Wij bij Dyspel begrijpen hoe het voelt een kind te hebben dat geen echte vooruitgang boekt op school, moeite te hebben om te onderkennen wat het probleem is en dat dan ook in de juiste context te plaatsen. Wij kennen de frustratie om te proberen de juiste hulp te vinden en van het kastje naar de muur gestuurd te worden of tegen een muur aan te lopen omdat de verschillende mensen bij wie we aankloppen om hulp ook niet altijd de antwoorden hebben op onze vragen.

Een vroege diagnose is belangrijk om de juiste hulp te krijgen. Wij hopen dat deze website U kan helpen toegang te krijgen tot de informatie die U nodig heeft, maar omdat elk kind en elke familiesituatie uniek is, is het onmogelijk, in deze beperkte ruimte, alle informatie voor elk kind en voor elke situatie te verstrekken.

Dyspel is een network en wij proberen individuele contacten tussen personen te bewerkstelligen zodat de ervaring in op elkaar lijkende situaties uitgewisseld kunnen worden. Dus, aarzel niet ons te contacteren, een van onze vrijwilligers zal U dan verder helpen of U in contact brengen met iemand die over de nodige ervaring beschikt. Alle informatie is uiteraard volledig vertrouwelijk.

Uw ervaringen kunnen ons helpen anderen te helpen, dus contacteer ons. Soms kan een goed gesprek de stress verminderen door de moeilijkheden in de juiste context te zien.

Voor meer informatie over Dyspel contacteer

Raymond Claes 26 78 03 35

Diana Dalrymple 31 78 10

Carol McCarthy 35 97 68